Sirke

SİRKE

Sirke, mayalar tarafından fermente olabilir şekerlerin etanole dönüşmesi sonrası asetik asit bakterileri tarafından etanolün oksidasyonu sonucu asetik asit oluşur. Asetik asit fermantasyonu esnasında asetik asit bakterilerinin faaliyeti sonucu alkol içeren sıvı oksijen varlığında asetik asite ve suya okside oluyor. Diğer bir ifadeyle bünyesinde şeker bulunan yaş veya kurutulmuş meyvelerin çeşitli işlemler uygulanmak suretiyle önce etil alkol sonra asetik asit fermentasyonuna uğratılması sonucu ile elde edilen ürün şeklinde tanımlanır.

Kur’an da sirkeye atıfta bulunulmuş (Nahl 68) Peygamberimizin hadislerinde övülmüştür. İnsanlık tarihi boyunca çeşitli sebeplerle sirkeler kurulmuştur. O sebeple günümüzde çeşitli sirke üretim metodları söz konusudur.