Gül

GÜL

Gül insanlığın belleğinde güzellik ve sevgi sembolüdür.

İslam dünyasında ise Hz. Muhammed'i temsil ediyor ve onun teninin gül gibi koktuğu bildiriliyor. Kokulu Gül'ün İslam Dünyası için çok önemli bir sembol olduğu, geleneğimizde ve tarihimizde çok önemli bir yere sahip olduğunu biliyoruz.

Gülün tarihinde “kutsallık” özelliği her zaman ön plana geçmiştir. Bu onun sembol olarak kullanılmasında ve bir ortak dil oluşturmasında önemli rol oynamıştır. Gül tarihin her döneminde “Sevgi ve Güzellik” sembolüydü. İslam inancıyla beraber çok daha önemli hale geldi ve “Sevgi, Güzellik ve Ahenk” bütününü temsil etti. Doğruyu arayan için bitkiler özellikle de gül Allah’ın güzelliğini yansıtan bir ayna olarak kabul edildi.

Bu sebepten birçok İslami öğretide “Gül bitki alemindeki tüm çiçeklerin en üstünü” olarak kabul edilmiş gül kokusunun “fiziksel, duygusal ve ruhsal yapıların tümünü saflaştırıp yücelttiği” yazılmıştır.